Gedichte von Matthias Kamps
Logo


Inhalt

 Die Jlocke van St Sebastian - Ene Bejriff (Reitturnier) - Lobbericker lange jeäle (Möhren) -
Een Kleinod (Naturschutzhof Sassenfeld) - Datt Hart van Lobberick (Ingenhovenpark) - Lobbericker Värkesmärret (Ferkes/Schweinemarkt)


Die Jlocke van Sankt Sebastian

Hüer ich die Jlocke van Sankt Sebastian,

so froach ich mich: Watt kündije se aan?

Dänn emmer wänn se lühe,

hätt datt jätt tu bedühe.

Söö lühe feierlich de meesten Tiet,

bej kirchliche Fäste hörrt man se wiet,

öt neue Joar datt lühe se enn,

söö stemme so feierlich minne Senn.

Och bej Kengkdööp on erschte Kommuniu-en erschallt deä volle Jlockeklong,

als Hochzeitsjlocke habbe se all döck jelütt,

doch hörrt man mar een Jlock, mött enne melangkolisch dompe Jong,

so wet och jedder watt datt bedütt:

Eener uut oß Medde di-er de lätzte Rees,

die dou on ich irjendwann och änz dees.

So wullen oß die Jlocke emmer jätt sägge wänn se erklenge,

öt Sonnes roope se oß no de Mäss,

mar öt jeff noch sovöll anger Denge,

drömm lühe se och all änz verjäß.

Völl Lüh donnt se noch jarnet mi-er hüere,

ännije deet sojar datt Jebimmel stüere.

Doch ich mott sägge: Mich lett datt Jlockespi-el net koht,

dänn en oß Leäve, off wörr jongk sind oder oht,

bejleiten oß die Jlocken van Anfang aan,

oß Heimatjlocken van Sankt Sebastian.

Matthias Kamps 1987


Inhalt


Enne Bejriff

Also, ich donn hej wirklich net övverdrieve,

wänn ich sägg: Oß Reiturnier eß en Sportfest der Superlative!

All sind se am Start die Rang on Nam habbe em Longk;

de Lüthemüele eß enne Bejriff hej römm on tömm,

veier Daach jeht öt hej richtich rongk

on öt stemmt ooch datt jonze Drömm-erömm.

Mött jeddes angere Turnier kann Lobberick sich meäte,

doa kannste Wiesbaden on Oake all bolld verjeäte.

Off bej de Dressu-er oder bej öt Spränge,

hej starte net bloß de bääßte Peärd,

ooch Spitzenreiter, die öt schließlich bränge,

dänn en joot Jespann datt eß jätt weärt.

So kri-eje wörr veier Daach jätt jeboane en öt Sossefälld,

Sport van öt Feinste, van Mensch on Deär;

so eß alles joot vörr öt Jubiläum beställt,

dänn em nächsten Joar lööt viefonsevvenzich Joar deä Steär!

Vörr osse R u F eß somött alles kloar,

heä jeht mött Lobbericker Wengk en öt Jubiläumsjoar!

Matthias Kamps Juli 2000


Inhalt

Lobbericker lange jeäle

Man haat se hej all bolld verjeäte,

doch jätz erläff se en Reneßangs,

on wüerd se sich mött angere meäte,

hei Sötele övverhaup ken Schangs;

deä Kool, ich well öt net verheäle,

eß van en Mu-er, die lange Lobbericker jeäle.

Freuher woar se joot bekännt bej Mensch on Deär,

on üeverall oot man se jeär,

off roh, off jekock, als Zupp oder Jemööß,

wänn öt Mu-ere joaf, meek kener Knööß.

Drömm di-er se en Fälld on Jaard net feäle,

die Lobbericker lange jeäle.

Söö meek deä Nam "Lobberick" bekännt enne Wällt ,

mi-er noch wie Sammet on Sieh,

drömm meen ich, hei se noch jefällt,

en oß Wappen, ich wööß och wie;

die Leoparde blieve, die sulle net druut,

söö kri-e bloß jedder en Mu-er enne Schnuut.

Matthias Kamps 1988

Lobbericher Mhren

Inhalt


En Kleinod

En Kleinod, van Idealisten beställt,

eß osse Natu-erschutzhoaf en öt Sossefälld.

Natu-er pu-er kann man hej erleäve

on noch so ännijes doaneäve.

Dänn watt öt hej net jeff, datt jeff öt net,

öt eß bolld onmööchlich alles opptutälle,

ich wööß ävvel ooch net,

wie jeddes Plönntsche on Blömmke het,

mar öt jeff doa Äkspärten vörr alle Fälle.

Eß doch keener tu oht, vörr noch jätt tu li-ere,

drömm sull man reuch änz en Besichtijung riski-ere;

onger sachkundijer Führung, die alles erkleärt

on dich vleets en intäsiver Jespüer vörr de Natu-er bescheärt.

Datt mott man jesiehen habbe - doch außer Natu-er,

jeff öt ooch jätt vörr öt leibliche Wohl on sojar Kultu-er.

Mi-er verroan ich hej net, doa bön ich stu-er,

drömm mackt öch opp de Söck, no dän Hoaf van Lindersch Bu-er!

Matthias Kamps 2000


Inhalt


Datt Hart van Lobberick

En Kleinod, medden en Lobberick jeleäje

eß osse Park, mött sin verschlongene Weäje,

mött Burch on Weiher eß heä en Oase en oß Stadt,

deä Nam "Ingenhoven" hätt emmer all enne jo-e Klang jehatt.

Opp bekweeme Bängk kann man hej drööme en frescher Luft,

em Freuhjoar oppneäme deä härrlichen Duft,

deä Jesang vanne Vüejel, die öm de Wätt tirili-ere,

datt Schnattere van die Eänge, die och deä Frühling spüere.

Rongk öm de Burch woard all so männich Fäst jevi-ert,

en frejer Natu-er man en besongere Atmospheäre spü-ert,

ejaal, off öt bej en wälltliche oder kirchliche Feier eß,

öm deä Ingenhovenpark beneidet man oß jeweß.

Heä eß datt Hart van Lobberick on kann kongkuri-ere mött de schönnste Plätze,

doch leider wet datt net jedder tu schätze.

Matthias Kamps 1994


Inhalt


Lobbericker Värkesmärret

Heä haat Trdiziu-en on sull och wärr Tradiziu-en kri-e,

doch net wie freuher bloß mött Värkesviehe,

nää, bloß deä Nam eß oblijatorisch,

öt jeff van Allem jätt, wörr sind joa och historisch.

Deä Lobbericker Värkesmärret woar bekännt en oß Longk,

on watt die Küschkes kohßete so dorr de Bongk,

datt joave se sojar en öt Radio du-er,

on datt interessi-eret net bloß ennen Bu-er.

Dänn net bloß die hoalete sich doa öt Bääste,

och völl kleen Lüh di-ere sich en Värke määste.

Öt Mittwochs an öt Bürjemeesteramt jing öt bej dän Handel rongk,

Joare laater woard oppen Bongartzplatz jefeilscht öm jeddes Pongk.

En jru-ete Körf kwiekete hej die Bagge jonz frej,

on üeverall woar och enne Neeßkaak doabej,

deä woar dann och öt bellichs on wänn datt Jeschäft sull jlöcke,

woard emmer noch änz versoot, deä Pries tu dröcke.

Datt woar en Spektakel, tu schön vörr anntukieke,

on sojätt söck opp van Daach sinnesjlieke.

Drömm kömp jätz ooch, watt komme muut,

mött de Härreskärmes lotte wörr die Sau eruut,

enne Värkesmärret jeff öt, mött sonz noch allerlei,

mar datt Jonze hätt niks te du-en mött Värkeserei.

Matthias Kamps 1990